prezentare companie servicii portofoliu contact

 
   

 

"Buna colaborare a colectivului companiei noastre cu ceilalti factori implicati: beneficiari, proiectanti, antreprenori gennerali, investitori si oricare alti colaboratori, a dus întotdeauna la îmbunatatirea tehnologiei de executie si a variantelor tehnologice.

topul national

Societatea noastra ocupa locul al II-lea în Topul National al Firmelor (editia a XI-a, 2004) în domeniul „Constructii hidrotehnice si alte lucrari speciale în constructii” – Intreprinderi mijlocii

iso 9001:2000

Avem implementat Sistemul de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001:2000 pentru „Executie de terasamente si constructii privind regularizarea cursurilor de apa” certificat de catre AEROQ – nr.518/2003 (data primei editii 22.12.1999).

mappm

Suntem certificati de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin certificatul nr.261 din 28 Noiembrie 2000, pentru „Executie lucrari de amenajari pe cursuri de apa si Documentatii tehnice de gospodarire a apelor – conf.Ord.M.A.P.P.M. nr.965/1998”, dispunând tehnic de o dotare foarte buna (atât a parcului auto, cât si a personalului angajat).

Calitatea lucrarilor executate este reflectata de comportamentul în timp al lucrarilor
efectuate de societatea noastra, neînregistrând pâna în prezent nici o reclamatie.

THIS SECTION IS NOT AVAIBLE IN ENGLISH YET

„Amenajare Valea Cârpestii Mici, pe râul Crisul Negru, acumulare nepermanenta, jud. Bihor”

Lucrarile propuse a se realiza pentru aceasta investitie sunt:
- acumulerea nepermanenta Carpestii Mici (golire de fund, umpluturi in corpul barajului, descarcator de ape mari, disipator de energie, canale de racord cu albia naturala)
- recalibrarea albiei in aval de acumulare pana la confluenta cu paraul Topa
- un sistem de canale de drenaj in zona acumularii nepermanente.
- contractant unic (antreprenor)
- valoarea investitiei: peste 1.000.000 EURO
- nr.si data contractului: 231/21.05.2002
- beneficiar: A.N. APELE ROMÂNE S.A., Directia Apelor Crisuri - Oradea

„Regularizare râu Ruscova în localitatile Ruscova, Repedea si Poienile de Sub Munte, jud. Maramures”


In urma inundatiilor devastatoare din zona amintita este necesara regularizarea raului si executarea unui impresionant volum de lucrari de aparari de maluri. Protectia vietilor omenesti si a bunurilor localnicilor se realizeaza prin intarirea malurilor Ruscovei cu gabioane, diguri din anrocamente, ziduri de sprijin din beton si prin corectarea curentilor prin praguri de fund si epiuri.
- subcontractant (subantreprenor) – peste 90 % din cantitatile de lucrari sunt realizate de compania noastra
- valoarea realizata de noi din investitie: peste 3.000.000 EURO
- nr.si data contractului: 2376/02.11.1999, 1136/08.05.2001, 1965/09.09.2002
- beneficiar: A.N. APELE ROMÂNE S.A., Directia Apelor Somes-Tisa – Cluj Napoca

„Reparatii consolidare de mal râul Tur la Negresti Oas,
jud. Satu Mare”

Lucrarile existente in amonte de centrul orasului s-au degradat si necesita reparatii prompte si de buna calitate in vederea evitarii efectelor distructive ale apei impotriva malurilor.
- antreprenor
- nr.si data contractului: 419/09.08.2000
- beneficiar: S.G.A. Satu Mare

"Intretinere lac de acumulare Oasa, jud. Alba, intre cotele
1.224 - 1.255 mdM"

In urma golirii si umplerii repetate a lacului de acumulare (ca si lucrare de gospodarire a apei) arborii din cuveta lacului au putrezit si risca sa cada in lac creand pericolul colmatarii constructiilor de deversare si golire. S-a dispus astfel efectuarea de lucrari de intretinere a constructiei per ansamblu prin defrisarea si curatirea cuvetei lacului pana la cota maxima de retentie si crearea infrastructurii necesare in vederea usurarii intretinerii eficiente a lucrarii de aparare impotriva inundatiilor, pe viitor.
- subantreprenor unic
- nr. si data contractului : 3421/19.12.2003
- valorea investitiei: 54.197.836.000 lei

"Alimentare cu energie electrica ansamblu blocuri ANL - IASI, cartier Bucium"

Doua posturi de transformare a cate 630 kVA in anvelopa, echipament in HEXAFLORURA, 4,5 KM traseu de cablu medie tensiune (20 kV) buclat in reteaua urbana, distributie 0,4 kV de la postul de transformare pana la contoarele indiviuale de apartement, compatiblitate integrare SCADA pe suport de comunicatie fibra optica.
- valoarea contractului 16.334.801.416 lei
- perioada efectuarii lucrarii: 2003-2004

"Trecere la 20 kV zona Bucium - IASI"

Retehnologizare post de transformare, demontari - montari stalpi de medie si joasa tensiune, montare recloser 20 kV telecomandat, constructie retea noua de 0,4 kV, inlocuire conductor medie tensiune respectiv schimb izolatori medie tensiune.
- valoarea contractului 4.288.253.999 lei
- anul efectuarii lucrarii: 2004

 

 

   
Copyright © benyalex
benyalex@benyalex.ro
Presentation | Hydro-technical Constructions | Energetic Constructions
Contact