prezentare companie servicii portofoliu furnizare energie electrica furnizare energie electrica contactare
| modalitati de plata | reclamatii - contactare | Conditii de racordare

 
  ultima actualizare: 03.01.2008

 

fondul legal

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori este prevazut in HG Nr. 1.007 din 25 iunie 2004, publicata în: Monitorul Oficial Nr. 673 din 27 iulie 2004. citeste

Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
HG. 867 /17.07.2003 citeste

eticheta energie electrica
*click pentru a mari imaginea read more

 

 

 

Conditii de racordare la reteaua electrica

 

Pentru realizarea racordarii unui utilizator la reteaua electrica se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape:

 • depunerea cererii de emitere a avizului tehnic de racordare de catre viitorul utilizator;
 • emiterea avizului tehnic de racordare;
 • încheierea contractului de racordare;
 • contractarea si executarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica;
 • punerea în functiune a instalatiei de racordare;
 • punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. În functie de categoria de utilizator, documentatia va cuprinde, dupa caz:

 • avizul de amplasament, în copie;
 • studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea;
 • datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;
 • certificatul de urbanism, în copie si în original, care se restituie;
 • plan de situatie la scara, cu amplasarea în zona a locului de consum/producere, atât pentru constructiile existente, cât si pentru constructiile noi sau extinderi; pentru constructiile noi sau modificari la cele existente, planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii. Pentru consumatorii casnici este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
 • actele societatii, dupa caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal sau certificat de înregistrare;
 • act de proprietate sau orice alt înscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/incintei/cladirii în care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita avizul tehnic de racordare, în copie si în original, care se restituie. În cazul spatiilor închiriate este necesar si acordul proprietarului pentru executarea de lucrari în instalatiile electrice;

Pentru nelamuri legate de aceste etape va rugam sa ne contactati:

Contactare departament furnizare
Tel.: 0261-854 101
Fax: 0261-854.103

 

 

Contactare departament furnizare
Tel.: 0261-854 101
Fax: 0261-854.103

 
 
Copyright © benyalex
Prezentare | Constructii Hidrotehnice | Constructii Energetice | Contactare